Tue04242018

Back Make A Difference Awareness Night Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm"

Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm"

[Tài liệu chia sẻ cộng đồng]

   Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về"Xét xử tội hiếp dâm":

   Hiểu cách ứng phó của hệ thống tư pháp hình sự đối với bạo lực tình dục tại Thái Lan và Việt Nam.

   Ngôn ngữTiếng Việt 

    Tác giả:

   Eileen Skinnider
   Ruth Montgomery
   Stephanie Garrett

    Xin mời xem tài liệu bằng cách nhấp vào link sau:

   [Link] XÉT XỬ TỘI HIẾP DÂM

   

   

   OBV Việt Nam
   20/03/2018

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.

Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm

Hiền Thục

hienthuc
Thanks for her support ! Do you Like her T-shirt ?
Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm

Như Loan

nhuloan2 Singer Nhu Loan visited OBV's children and she became "Be Their Voice". How about you?

Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm

Support Us

hoodie
Buy a T-Shirt - Hoodie
Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm

Kristine Sa

christine
How To Become Their Voice
Nghiên cứu đa quốc gia của Liên Hợp Quốc về "Xét xử tội hiếp dâm

It's YOU

ityou
If not YOU then WHO ?