Mon05282018

Back Be A Voice In Action
In Action
11 Sep 2012
Cha Thông cũng gửi đến chúng tôi một nhận định xót xa, ông nói rằng mặc dầu tình trạng trẻ con Việt Nam bị bán sang Cam Bốt có giảm, nhưng tệ nạn xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ con ở Việt Nam lại gia tăng.
26 Aug 2012
"Hai năm trước, Kristine đã được cha là ông Sa Xuân Vũ giới thiệu về Cha Thông và những công việc của Cha cũng như Tổ chức Một Thân Hình (One Body Village - OBV). Lúc đó, Kristine cũng chỉ nghĩ là phỏng vấn Cha cho chương trình Heart to heart chứ không biết làm thế nào để góp sức mình trong OBV. Sau khi tiếp xúc với Cha và được nghe những câu chuyện về các em, Kristine đã không thể quay lưng được và tự nhủ với lòng bằng mọi cách sẽ giúp hết sức mình. Từ đó đến nay, suốt hai năm qua, Kristine Sa luôn có mặt trong những buổi hội thảo của chương trình hoạt động cứu giúp các trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục cũng như là các công việc âm thầm của Tổ chức OBV." - Trích "Kristine Sa nói…
07 Aug 2012
We got this picture and the following message from a 14 year old young man! Thank you for being a voice!!!!!! You who read this can be a voice too! OBV will have this picture printed on T-shirt! If you have a good one - .. sent us!!! or design one! Hello friends from U.S and overseas. Today I went to a retreat for Lent and met a wonderful priest who risked his life to come back to Southeast Asian countries (Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, ect..) to rescue these children.
03 Jun 2012
From: Angela NguyenTo: Lm Martino Nguyễn Bá ThôngSubject: OBV Calgary Awareness Night May 4, 2012 Hi Cha, Here are some pictures from Calgary's first awareness event on May 4, 2012! We joined the University of Calgary's Vietnamese Students' Association (VSA) and their year end gala called, "A New Beginning" to raise awareness about OBV and human trafficking. Their theme "A New Beginning" celebrated our parents' and grandparents' struggle to come to Canada to provide the new generation with opportunities for freedom and success. So fittingly, I made aware that not every one has this opportunity. It was a great success! Angela ---
27 Mar 2012
My name is Huong Dao, and I am a 17 year old from Lafayette, Louisiana. I am a Junior who aspires to become a Pharmacist or an Anesthesiologist when I get out of high school. I first knew about One Body Village when I went to Marian Days in 2010 when Cha Thong (AKA Fr. Martino) talked about Sex/Suong and about Human trafficking.

Page 1 of 4

In Action

Hiền Thục

hienthuc
Thanks for her support ! Do you Like her T-shirt ?
In Action

Như Loan

nhuloan2 Singer Nhu Loan visited OBV's children and she became "Be Their Voice". How about you?

In Action

Support Us

hoodie
Buy a T-Shirt - Hoodie
In Action

Kristine Sa

christine
How To Become Their Voice
In Action

It's YOU

ityou
If not YOU then WHO ?