Mon05282018

Back About us Press Releases
Press release
18 Sep 2014
  Thời gian gần đây chúng tôi nhận thấy có nhiều người hiểu lầm và giải thích sai lạc về Sứ Mệnh của Gia Đình Một Thân Hình. Quý vị có thể xem lại Sứ Mệnh của Một Thân Hình đã đăng lên trang mạng www.vn.onebodyvillage.org là: • Chống lại nạn khai thác / buôn bán tình dục trẻ em, đặc biệt ở các nước Đông Nam Á bằng việc giáo dục và tác động vào cộng đồng trở nên những tiếng nói mạnh mẽ hơn cho các em. • Cải thiện đời sống cho các trẻ em có nguy cơ hay đã bị ảnh hưởng bởi tệ nạn khai thác / buôn bán tình dục, bằng việc xây dựng các gia đình mới, chăm sóc sức khỏe, y tế, tinh thần, giáo dục và dạy nghề để các em có thể tái hòa nhập vào xã hội và trở…
15 Mar 2013
"Whoever receives a child such as this in my name, receives me." (Mark 9:37) BE A VOICE - LEND A HAND - MAKE A DIFFERENCE => SAVE A LIFE!
01 Jul 2012
Dr. Thanh Tam was trained in Pediatrics/Adolescence as well as Internal Medicine. She has been a physician for 20+ years and has worked in the hospital, academic settings, primary care private practice, child abuse clinic in Reno, Nevada and is currently work as public health medical officer for Orange County, California.
25 Nov 2011
Happy Thanksgiving 2011!
17 Oct 2010
Untitled document   Atlanta, ngày 15 tháng 10, 2010 Martin Nguyen 7250 Jumilla Avenue Winnetka, CA 91306 Chào bạn Martin Nguyễn, Xin chúc mừng bạn đã thắng trong cuộc thi T-shirt.  Tổ Chức Một Thân Hình xin gởi đến bạn món quà $200, chúc bạn luôn may mắn, và cám ơn bạn đã tích cực tham gia cuộc thi. Xin cảm ơn! Minh Mai