Mon05282018

Back About us History

History

History

   Father Martino Nguyen is a young Catholic priest ordained in 2004. As a first year college student in 1995, he began carrying out his childhood dream of helping homeless children in Chi­cago. His love and dedication led him to many countries, living and working with many impoverish youths on his annual vaca­tion.

 During his work with impoverished Cambodian children in 1999, young Martino encountered an appalling tragedy, children being forced into sex slavery.

 These vile images pervaded young Martino’s life, inspiring him to rally a group of friends to combat this inhumanity.

These dedicated individuals convened in 2000, and created One Body Village-an organization intent on rescuing these children from the brothels and raising them in safe homes.

 OBV’s name stemmed from a vision of hope to create a safe ha­ven where rescued children may live, grow, and love one an­other in unity as “one body.” Because of its continued success in fighting and preventing human sex trafficking and its global support from people with similar vision, OBV was officially in­corporated and was nationally recognized as a Non-Profit Or­ganization (501c3) in November 2008

 

    Năm 1995, là một sinh viên đại học năm thứ nhất, cha Thông đã bắt đầu thực hiện ước mơ giúp các người vô gia cư – bắt đầu tại Chicago! Tình yêu đó đã dẫn Cha qua nhiều quốc gia sống và làm việc với các trẻ em vô gia cư trong các kỳ nghỉ hằng năm.

 

 

 

Năm 1999 cha về Campuchia và sống với các trẻ em nghèo và Cha đã chứng kiến những bi kịch kinh hoàng - trẻ em bị bắt làm nô lệ tình dục.

 

 

Những hình ảnh vô nhân đạo này tràn ngập quanh cuộc sống của Cha, thúc đẩy Cha tập hợp một nhóm bạn với mục đích chống lại hành động vô đạo đức này.

 

Năm 2000, những tình nguyện viên này họp lại và Một Thân Hình được thành lập, với mục đích giải cứu trẻ em khỏi những nhà thổ, nuôi dưỡng và bảo vệ các em an toàn.

 

Tên gọi Một Thân Hình xuất phát từ mong muốn tạo dựng một nơi cho trẻ em được giải cứu sống, phát triển và yêu thương nhau như trong “một thân hình.” Từ những thành công liên tiếp trong việc chống nạn buôn người làm nô lệ tình dục và sự hỗ trợ của những người đồng chí hướng trên toàn thế giới, OBV chính thức thành lập và được công nhận là một Tổ Chức Phi Lợi Nhuận (501c3) vào tháng 11 năm 2008

 

History

Hiền Thục

hienthuc
Thanks for her support ! Do you Like her T-shirt ?
History

Như Loan

nhuloan2 Singer Nhu Loan visited OBV's children and she became "Be Their Voice". How about you?

History

Support Us

hoodie
Buy a T-Shirt - Hoodie
History

Kristine Sa

christine
How To Become Their Voice
History

It's YOU

ityou
If not YOU then WHO ?